Kadry i płace

Zakres obsługi kadrowo-płacowej uzależniony jest od potrzeb przedsiębiorcy w tym zakresie. Dotyczy pracowników zatrudnianych na podstawie umowy o pracę jak również na podstawie umów cywilno-prawnych, wszelkie czynności dokonywane są zgodnie
z Kodeksem Pracy oraz innymi aktami prawnymi dotyczącymi obowiązków pracodawców.

Obsługa kadrowa

Obsługa płacowa

Obsługa ZUS

Dodatkowe usługi nie wchodzące w zakres podstawowej umowy:

przydatne linki