KPiR

KPiR, czyli Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów wedle ustawy skierowana jest do osób fizycznych, spółek cywilnych i jawnych (osób fizycznych), których przychody w ciągu roku podatkowego nie przekroczyły  1.200.000,00 EURO w przeliczeniu na złotówki.

Nasze biuro rachunkowe świadczy następujące usługi:

  • Prowadzenie KPiR na podstawie dowodów księgowych dostarczanych przez klienta oraz dowodów wewnętrznych sporządzanych przez nas na podstawie dodatkowych ewidencji,
  • Prowadzenie ewidencji środków trwałych,
  • Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
  • Rozliczanie operacji na bankowych rachunkach złotówkowych,
  • Dla podatników podatku od towarów i usług (VAT) prowadzenie niezbędnych ewidencji dla tego podatku oraz sporządzanie
    i składanie deklaracji,
  • Dokonywanie zgłoszeń i rozliczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych z ZUS osób prowadzących działalność,
  • Zamknięcie księgi na koniec roku podatkowego.

 

przydatne linki