Pełna księgowość

Księgi handlowe zgodnie z przepisami przeznaczone są dla spółek kapitałowych oraz pozostałych podmiotów w tym osób fizycznych, spółek osobowych których przychody w ciągu roku podatkowego przekroczyły 1.200.000,00 EURO w przeliczeniu na złotówki.

Nasze biuro rachunkowe świadczy następujące usługi:

  • Prowadzenie ksiąg handlowych  zgodnie z przepisami i na podstawie dowodów księgowych dostarczanych przez klienta
    oraz dowodów wewnętrznych sporządzanych przez nas na podstawie dodatkowych ewidencji,
  • Prowadzenie ewidencji środków trwałych,
  • Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych,
  • Rozliczanie operacji na bankowych rachunkach złotówkowych,
  • Dla podatników VAT prowadzenie niezbędnych ewidencji dla tego podatku oraz sporządzanie i składanie deklaracji,
  • Zamknięcie księgi na koniec roku podatkowego oraz wykonanie wszystkich niezbędnych czynności związanych z zamknięciem księgi w tym dokonanie inwentaryzacji należności oraz sporządzenie sprawozdania finansowego, za dodatkowym wynagrodzeniem określonym w umowie,
  • Sporządzenie zeznania rocznego w podatku dochodowym od osób prawnych.

 

przydatne linki